Za nekošeno travo se lahko izreče visoka kazen. To velja za kmetijska zemljišča po vsej državi, v mnogih občinah pa so globo določile tudi za primere, ko okolica hiše ni košena.

Globa se izreče, če kmetijsko zemljišče ni bilo košeno vsaj enkrat letno. Za fizične osebe se globe gibljejo med 500 in 5000 evri.

V primeru več nekošenih parcel se lahko globe seštevajo, vendar niso odvisne od velikosti parcel.

Na spletnem portalu Žurnal24.si so na Ministrstvu za kmetijstvo pred časom pojasnili:

“Če je neobdelano kmetijsko zemljišče v naravi sestavljeno iz več povezanih parcel, se postopek združi v eno celoto in globa se praviloma izreče za celotno površino, ne za posamezno parcelo. V primeru, da ima posameznik (lastnik) več parcel, ki so lokacijsko oddaljene med seboj in se za vsako parcelo izvede ločen postopek, se v teh primerih lahko izreče globa za posamezen primer oziroma za posamezno parcelo.”

Inšpektor za kmetijstvo vam lahko napiše globo tudi za nekošen vrt pred hišo, če je v občinskem prostorskem načrtu opredeljen kot kmetijsko zemljišče.

Prav tako se vam na nekaterih območjih lahko izreče kazen za zanemarjen vrt, če je ozemlje navedeno kot nezazidljivo stavbno zemljišče.

Mnoge občine so namreč vključile obveznost košnje v svoje občinske odloke.

Pomembno je opozoriti tudi svoje prijatelje in družino na to.

LEAVE A REPLY